Welkom!

Op onze website, waar we jou een beeld geven van onze school en de werking. Maar zoals dat gaat met websites vind je hier alleen woorden, foto’s en filmpjes. Terwijl een school natuurlijk veel meer is dan dat.

Op school gaat het vooral over leerlingen en leerkrachten. Heel wat fijne mensen die het leven op school echt maken. Met hun glimlach, hun goede zorgen, hun memorabele momenten en hun steun waar nodig. Dat gevoel konden we onmogelijk in de website steken. Daarom zouden we je heel graag welkom heten op school. Voorlopig moeten wij ons nog aanpassen aan de vooropgestelde coronamaatregelen. Wil je graag eens kennis maken met onze school, dan kunnen jullie contact opnemen via directeur@bsdeletterberg.be voor een bezoek, een kennismaking of een inschrijving.